4% CBD Hybryda

Start - 4% CBD Hybryda

Gelato-Roll <3,4% CBD Hybryda

Gelato-Roll <3,4% CBD Hybryda

Susz CBD Kakamora <3,4% CBD Hybryda

Susz CBD Kakamora <3,4% CBD Hybryda
35.0075.00

Susz CBD Gelato <3,4% CBD Hybryda

Susz CBD Gelato <3,4% CBD Hybryda
39.0099.00